Practice Areas

At the law firm of Stramaglia Luu LLP are attorneys in San Jose that assist clients in matters involving, family law, immigration law, corporate law, probate and estate planning, and restraining orders. Please click on the links to the left of this page to learn more information about these law practice areas.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

STRAMAGLA LUU LLP

Serving San Jose & the Bay Area

 Gồm luật sư Việt, Mỹ chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm

LUẬT THƯƠNG MẠI - BUSINESS & CORPORATE LAW

•Thành lập công ty, tổ hợp (LLC, LLP, CORP) •Mua bán công ty, cơ sở thương mại •Soạn thảo hợp đồng, giao kèo •Giải quyết tranh chấp giữa chủ và người mướn mặt bằng •Giải quyết tranh chấp hợp đồng •e-commerce, website, mobile app •real estate •financing

LUẬT DI TRÚ - IMMIGRATION LAW

•Chuyên về những hồ sơ phức tạp và bị trục trặc •Hồ sơ bị từ chối hoặc trả lại •Xin vào quốc tịch (N-400) •Đoàn tụ gia đình, bảo lãnh cha mẹ, hôn thê, hôn phu (I-130/I-485) •Đặc biệt chuyên về xin thường trú bằng VISA ĐẦU TƯ và VIỆC LÀM (H1-B Visa / L-Visa/EB1-EB2 Visa)

LUẬT THỪA KẾ - PROBATE LAW

•Chúc thư (Wills) •Hoạch Định Di Sản (Living Trusts) •Giải quyết tranh chấp thừa kế (Probate) •Giám hộ tài sản (Guardianship) •Ủy Quyền (Power of Attorney) • Đổi tên tuổi LUẬT HÌNH SỰ- CRIMINAL LAW •Phạm pháp, bắt bớ, giam cầm •Bạo hành trong gia đình •Ẩu đả, hảm hiếp •Trộm cắp, gian lận •Say rượu lái xe

LUẬT GIA ĐÌNH - FAMILY LAW

•Ly dị, ly thân, hòa giải (divorce) •Quyền nuôi giữ, thăm con, cấp dưỡng •Cấp dưỡng vợ chồng, xin lệnh cấm tới gần •Phân chia tài sản, thẩm định giá trị kinh doanh •Con nuôi, quyền giám hộ